Gannha.com - Ứng dụng "Hẹn gần tìm gần" hữu ích

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao vừa giới thiệu ra thị trường một ứng dụng được ươm tạo trong thời gian dài - gannha.com. Sản phẩm công nghệ này được coi là giải pháp hữu ích nhằm kết nối vị trí qua giao diện trên thiết bị di động.

Trung tâm Tin tức