Gắn trách nhiệm người đứng đầu khi trẻ em chết đuối

Gắn trách nhiệm cho người đứng đầu nếu để xảy ra chết đuối trẻ em ở địa phương, đơn vị mình quản lý là một trong những giải pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn này vừa được tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện.

Trung tâm Tin tức