Gắn kết giá trị văn hóa với du lịch đường sông của TP.HCM

Có thể nói giao thông thủy là một phương thức lưu thông gắn liền với nguồn gốc văn hóa trong quá trình phát triển của TP.HCM. Lẽ ra, khi nguồn tài nguyên này được đưa vào khai thác sẽ phát huy những giá trị vốn có. Tuy nhiên, thực tế thì ngược lại.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm