Gần 8 triệu hồ sơ được trả qua bưu điện

Tổng Công ty Bưu điện Việt nam cho biết trong 6 tháng đầu năm, gần 8 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, tổ chức, doanh nghiệp được bưu điện chuyển trả đến tận địa chỉ đăng ký.

Trung tâm Tin tức