Gần 600 tỉ đồng hỗ trợ lao động thất nghiệp ở TP.HCM

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tính đến nay, TP đã chi hỗ trợ gần 600 tỉ đồng cho trên 540 ngàn lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Trung tâm Tin tức