Gần 60 trường Đại học Mỹ ủng hộ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump

Khoảng 60 trường Đại học tại Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ với hai trường đại học hàng đầu là ĐH Havard và Viện công nghệ Massachusetts kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trung tâm Tin tức