Gần 400 công nhân công ty Triyards tiếp tục đòi quyền lợi

Gần 400 công nhân công ty Trách nhiệm hữu hạn đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn - Triyards, tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu, đã tiếp tục đình công và tập trung trước cổng công ty để đòi quyền lợi.

Trung tâm Tin tức