Gần 300 gương thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần 3 - 2019

278 thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn đến từ 63 tỉnh, thành trong cả nước đã được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã tuyên dương ngày hôm qua (16/6).

Trung tâm Tin tức