G20 cần hợp tác ngăn chặn cú sốc kinh tế

Ả-rập Xê-út, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên G20, nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, kêu gọi tiến hành hội nghị trực tuyến để đối phó với tác động kinh tế do dịch COVID-19 gây ra.

Trung tâm tin tức