Gỡ nút thắt phát triển nhân lực ngành logistic

Xuất khẩu hàng hóa tại TP.HCM đang tăng mạnh kéo theo sự phát triển mạnh của ngành logistic, và thực tế ngành này đang cho thấy nhiều tiềm năng, lợi thế.

Trung tâm Tin tức