FTA thế hệ mới - Thách thức doanh nghiệp Việt Nam

Bên cạnh những thuận lợi từ FTA thế hệ mới, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với thách thức: Làm thế nào để thích ứng, tận dụng được cơ hội mà FTA tạo ra?

Trung tâm Tin tức