Freelancer uy tín - Tìm ở đâu?

Bài toán nhân sự là vấn đề khó với doanh nghiệp nhỏ, thì chọn lựa phù hợp với tài chính của họ có lẽ sẽ là các freelancer. Nhưng làm thế nào để tìm được các freelancer uy tín, tránh trường hợp rủi ro về chất lượng, hiệu quả công việc?

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh