Fiat Chrysler và Peugeot đàm phán sáp nhập

Ý định bắt tay với Peugeot được Fiat Chrysler tính đến từ đầu năm nay, trước khi liên doanh Mỹ-Italia này đề xuất thương vụ sáp nhập trị giá hàng tỷ USD với Renault.

Trung tâm Tin tức