Festival Việt Nam tại Lion (Pháp)

Vừa qua, Festival văn hóa Việt Nam lần thứ nhất tại thành phố Lyon (Pháp) đã diễn ra trong 2 ngày 7-8/7/2019, Festival là dịp tuyệt vời để bạn bè Pháp hiểu sâu hơn nền văn hóa Việt Nam.

Trung tâm Tin tức