Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam 2021 lần đầu tiên được tổ chức

Hội đồng nghệ thuật do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành lập đã chọn ra 177 tác phẩm từ hơn 1500 tác phẩm dự thi để triển lãm.

Nguồn: Trung tâm Tin tức