FED thông báo loạt biện pháp hỗ trợ kinh tế

Ngày 23/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo sẽ bắt đầu thực hiện một loạt các biện pháp tín dụng chưa từng có tiền lệ dành cho các hộ gia đình, các doanh nghiệp nhỏ và các chủ sở hữu lao động lớn, đang phải đối mặt với tình trạng cực kỳ khó khăn.

Trung tâm Tin tức