FDI vào Việt Nam có xu hướng giảm

Tính trong 8 tháng vừa qua, theo số liệu thống kê cho thấy, dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI chảy vào Việt Nam đang có nguy cơ giảm.

Trung tâm Tin tức