FDI tháng 2 lấy lại đà tăng trưởng

Mặc dù khởi động có phần chậm rãi trong tháng 1 khi vốn chảy vào trong nước chỉ bằng 76% so với cùng kỳ năm 2017, thế nhưng dòng vốn FDI đã lập tức lấy lại đà phục hồi trong tháng 2 với hơn 2 tỷ đô-la Mỹ.

Trung tâm Tin tức