FAO kêu gọi chống lãng phí thực phẩm

Cơ quan lương nông của Liên hiệp quốc toàn cầu vừa cảnh báo khoảng 14% lượng thực phẩm toàn cầu đã bị lãng phí trước khi đến tay người bán lẻ.

Trung tâm Tin tức