Facebook tin tưởng khả năng ngăn chặn can thiệp bầu cử

Facebook tự tin có thể ngăn chặn hành vi can thiệp vào bầu cử Mỹ. Lời khẳng định này đã được nhà sáng lập Facebook đưa ra vào ngày 21/5.

Trung tâm Tin tức