Facebook tăng cường kiểm soát thông tin cá nhân

Facebook thông báo sẽ xem xét lại các công cụ về chế độ riêng tư để giúp người dùng tăng quyền kiểm soát thông tin cá nhân trên mạng xã hội này.

Trung tâm Tin tức