Facebook khóa hơn 580 triệu tài khoản giả mạo

Trong 3 tháng đầu năm, Facebook đã khóa 583 triệu tài khoản giả và hiện đang áp dụng chuẩn mực của cộng đồng đối với hình ảnh bạo lực, khủng bố.

Trung tâm Tin tức