Facebook đối mặt làn sóng tẩy chay toàn cầu

Chiến dịch tẩy chay quảng cáo trên Facebook hiện thu hút được sự ủng hộ của nhiều công ty lớn. Các nhà tổ chức chiến dịch này đang chuẩn bị tuyên chiến trên phạm vi toàn cầu...

Trung tâm Tin tức