Facebook cho ra mắt "Facebook Shop"

"Facebook Shop" giúp kết nối nhóm người kinh doanh online với khách hàng thông qua hàng loạt các thuật toán của Facebook. Nhiều khả năng đây là phát súng đáng chú ý đầu tiên mà Facebook "bắn" vào ngành thương mại điện tử.

Trung tâm Tin tức