Fablab Đà Nẵng - Nơi bạn trẻ tạo ra những sản phẩm sáng tạo

Thùng rác bập bênh; Bập bênh đưa nước lên cao; Chiếc gậy tích hợp thông minh dành cho người khiếm thị... là những sản phẩm sáng tạo mang tính ứng dụng cao do các bạn sinh viên ở Fablab Đà Nẵng tạo ra với mong muốn cải thiện xã hội.

TFS
Xem thêm
Chiếc xe xanh