EyeQ Tech - Thế giới camera và những biến động thú vị

EyeQ Tech áp dụng phương pháp deep learning trong thuật toán theo dõi và nhận dạng khuôn mặt trong sản phẩm, từ đó cho phép hệ thống trở nên thông minh hơn, nhanh hơn và chính xác hơn.

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh