EVFTA khởi đầu một chặng đường mới

Việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) được Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua đã mở ra cơ hội lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - thương mại của hai bên.

Trung tâm Tin tức