EVFTA: Doanh nghiệp Việt Nam thiếu sự kết nối với đối tác châu Âu

Ngày 1/8, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực. EVFTA mang đến một thế mạnh mới cho kinh tế Việt Nam, tuy nhiên việc xuất khẩu cũng đặt ra nhiều thách thức.

Trung tâm Tin tức