EVFTA: Cần giải bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) sắp tới đặt ra yêu cầu cao về chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Trung tâm Tin tức