EU xếp 2 người và Ban Giám đốc cơ quan tình báo Iran vào danh sách khủng bố

EU đã bổ sung hai cá nhân Iran và ban giám đốc cơ quan an ninh nội địa thuộc Bộ Tình báo Iran vào danh sách khủng bố của khối này.

Trung tâm Tin tức