EU: Thỏa thuận Brexit gần hoàn tất

Ngày 12/11, Trưởng đoàn đàm phán về Brexit của Liên minh châu Âu cho biết khâu thỏa thuận có thể được xác định nhưng vẫn cần sự thông qua về mặt chính trị

Trung tâm Tin tức