EU sẵn sàng thảo luận thỏa thuận Brexit với Anh

Châu Âu vẫn sẵn sàng thảo luận về các điều khoản Brexit với Anh, với điều kiện phải nhận được quyết định và kế hoạch cụ thể từ Luân Đôn.

Trung tâm Tin tức