EU: Đề xuất siết chặt các tiêu chuẩn về người tị nạn

Ngày 24/9, các quan chức phụ trách vấn đề di cư của Liên minh châu Âu đã đề xuất siết chặt các tiêu chuẩn về người tị nạn và thuyết phục các nước châu Phi ngăn những người này tìm đường đến châu Âu.

Trung tâm Tin tức