EU đạt thỏa thuận về cải cách lao động

Nếu được thông qua, đạo luật cải cách này sẽ đảm bảo sự công bằng về mức lương và tiêu chuẩn xã hội cho người lao động, bất chấp họ đến từ quốc gia giàu hay nghèo hơn trong khối.

Trung tâm Tin tức