EU chỉ trích đề nghị của Thủ tướng Anh Boris Johnson

Ủy ban Điều hành của Liên minh châu Âu ngày hôm qua cho biết, Thủ tướng Anh Boris Johnson cần loại bỏ tất cả các điều khoản trong đề nghị của ông, vốn dựa trên những sự sắp đặt chưa được thực hiện và có thể hủy bỏ.

Trung tâm Tin tức