EU cam kết ủng hộ duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran

EU hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Quốc tế với Iran và mong muốn các cường quốc tránh làm leo thang thêm vấn đề này.

Trung tâm Tin tức