Én vàng học đường 2020 - Tập 2

Tự nhận là một người yêu nhạc rap, Tiểu My nhận được nhiều giá trị mà dòng nhạc này mang lại. Đó cùng là động lực để nữ thí sinh trở thành nhà sáng lập câu lạc bộ môi trường tại tỉnh Kiên Giang. 

Én vàng học đường 2020 - 20g45 thứ bảy trên kênh HTV9. 

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV2
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
Diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2021