Eminem trình làng đĩa đơn "Godzilla"

Sau album "Music to be murdered by" thì "Godzilla" sẽ là cái tên tiếp theo được Eminem trình làng với hình thức đĩa đơn chính trong album phòng thu thứ 11 cùng tên.

Trung tâm tin tức