Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Tổng thống Ecuador Lenin Moreno vừa qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, sau khi người biểu tình nổi loạn phản đối việc chấm dứt trợ giá xăng dầu đã kéo dài hàng thập kỷ qua.

Trung tâm Tin tức