EC thông báo biện pháp đối phó Brexit không thỏa thuận

Trong khi nước Anh đang rối ren với Brexit thì Ủy ban châu Âu EC cũng đang chuẩn bị các phương án nhằm đối phó với một Brexit hỗn loạn.

Trung tâm Tin tức