Đường xa khởi nghiệp

Trong cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, có rất nhiều sản phẩm sáng tạo được làm nên từ tình yêu thương và sự quan tâm, chia sẻ với cộng đồng.

TFS
Xem thêm
Chiếc xe xanh