Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021: Tạo hình linh vật trâu

Với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh: Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình", Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo của một thành phố tràn đầy sức sống, năng động nhưng vẫn gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Trung Tâm Tin Tức