Đường hoa Nguyễn Huệ 2018: Khát vọng vươn cao

Có tổng chiều dài 720m, đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Mậu Tuất 2018 - với chủ đề "Khát vọng vươn cao" - đã khai mạc tối qua.

Trung tâm Tin tức