Đường hoa khoe sắc đón khách tham quan

Đến hẹn lại lên, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành sự kiện văn hóa Tết, là điểm du xuân đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh trong mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như từ các nơi khác đã đổ về đường hoa.

Trung tâm Tin tức