Dược liệu sạch trồng theo tiêu chuẩn GACP của WTO

Vừa qua, Bộ Y tế đã công bố vùng trồng Cà gai leo lớn nhất Việt Nam chính thức nằm trong danh mục dược liệu đạt chuẩn thực hành tốt trồng trọt và thu hái (GACP) của Tổ chức Y tế thế giới (WTO).

Trung tâm Tin tức