Dựng tuồng về "Thâm cung bí sử" nhà Chúa Trịnh Sâm

Dựng cải lương, tuồng sử mà đặc biệt là sử Việt chắc chắn sẽ lỗ trong bối cảnh hiện nay. Thế nhưng đạo diễn Hoa Hạ vẫn đầu tư tâm huyết vào vở cải lương "Đam mê và quyền lực".

Trung tâm Tin tức