Dùng trạm dừng nghỉ làm chốt kiểm dịch lái xe vận tải hàng hóa

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, đã công bố hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) lưu thông cho các phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc.

Nguồn: Trung tâm Tin tức