Dùng robot nghiên cứu ảnh hưởng của núi lửa phun trào

Một robot đang được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của núi lửa phun trào tại Tây Ban Nha.

Nguồn: Trung tâm Tin tức