Đúng là một đôi - Tập 10

Tuần này các khách mời thống nhất chọn “Nhất định thắng” làm tên đội để thể hiện sự quyết tâm khi đến với chương trình “Đúng là một đôi”.

Video Chương trình khác
22:45 - Thứ Ba - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV2
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
19g - Chủ Nhật - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
22g45 hàng ngày - HTV9