Dùng hội họa để tuyên truyền phòng chống COVID-19

Một quán cà phê tại Praha thuộc Cộng hòa Séc đã có những tác phẩm hội họa nhằm tuyên truyền phòng chống COVID-19 khi nước này đã có những thông báo về việc hạn chế đi lại nhằm đảm bảo hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Trung tâm Tin tức